Overheid

De overheid toont sinds enkele jaren blijk van modernisering en heeft op dat vlak ook een voorbeeldfunctie. Meer en meer zien we ook dat ambtenaren en overheidsdiensten overschakelen op mobiel om zo meer bereikbaar te zijn voor de burger.

Gezien de concentratie van de ambtenaren op verschillende locaties is een toegewijde infrastructuur noodzakelijk om de nodige capaciteit te leveren.