Sectoren

Hotels

Hotels bieden accomodatie voor klanten vanover de hele wereld. Elke klant komt met zijn of haar smartphone met een abonemment bij zijn of haar provider. Met het wegvallen van de roamingkosten zien we in deze markt een enorme stijging, vooral dan …

ontdek meer

Industrie

In de industrie is de nood aan bedrijfskritische communicatie realiteit. De impact van een onderbreking in lopende processen kan nefaste gevolgen hebben op vlak van veiligheid maar kan ook financiële gevolgen hebben. Connext kan samen met u de …

ontdek meer

Kantoren

De stijgende trend van het gebruik van mobiele communicatie zet zich voort: vele bedrijven stoppen met vaste netwerken en gaan mobiel of naar een geconvergeerd model. Hoe dan ook is een optimale en toegewijde infrastructuur van belang. Bij een …

ontdek meer

Overheid

De overheid toont sinds enkele jaren blijk van modernisering en heeft op dat vlak ook een voorbeeldfunctie. Meer en meer zien we ook dat ambtenaren en overheidsdiensten overschakelen op mobiel om zo meer bereikbaar te zijn voor de burger. Gezien …

ontdek meer

Vastgoed

Bij de verhuur van vastgoed is het aanbod van verschillende providers van belang om uw klanten zo de vrijheid te geven inzake de keuze van provider. Voor uw klant is bereikbaarheid een belangrijke eigenschap! En niet alleen vanuit …

ontdek meer

Ziekenhuizen

In ziekenhuizen zien we een stijgende nood aan gecombineerde netwerken. Enerzijds is er de nood aan ASTRID dekking, hoofdzakelijk op een spoedafdeling ofwel opgelegd door de ASTRID Veiligheidscommissie. Anderzijds is er de grote toestroom aan …

ontdek meer