Hotels

Hotels bieden accomodatie voor klanten vanover de hele wereld.

Elke klant komt met zijn of haar smartphone met een abonemment bij zijn of haar provider. Met het wegvallen van de roamingkosten zien we in deze markt een enorme stijging, vooral dan van het dataverbruik.

Met een neutraal intern netwerk kunnen hotels de meest brede diensten aanbieden aan hun klanten.